Koncepcje Jira — Zgłoszenia

W systemie Jira śledzone są problemy, np. błędy w programach, zapytania o funkcje lub inne zadania.

Każde zgłoszenie zawiera wiele powiązanych informacji, w tym:

 • typ zgłoszenia
 • podsumowanie
 • opis zgłoszenia
 • projekt, do którego należy zgłoszenie
 • komponenty w ramach projektu, które są powiązane z tym zgłoszeniem
 • wersje projektu, na które wpływa to zgłoszenie
 • wersje projektu, które rozwiążą to zgłoszenie
 • środowisko, w którym występuje
 • priorytet naprawy
 • programista przypisany do pracy nad zadaniem
 • osobę zgłaszającą, czyli użytkownika, który wprowadził zgłoszenie do systemu
 • obecny status zgłoszenia
 • pełny spis chronologiczny wszystkich zmian wprowadzonych w polu
 • ciąg komentarzy dodanych przez użytkowników
 • jeśli zgłoszenie jest rozwiązane — rozwiązanie

Typy zgłoszeń

System Jira może służyć do śledzenia różnych typów zgłoszeń. Aktualnie zdefiniowane typy zgłoszeń są widoczne poniżej, a dodatkowe typy można dodać w sekcji administracji.

Standardowe zgłoszenia
błąd mapy
Blokada drogi
Nowy zgłoszenie
Nowy MTE
Błąd w programie
Problem, który utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z funkcji produktu.
Nowa funkcja
Nowa funkcja produktu, która nie została jeszcze opracowana.
Wsparcie
For customer support issues. Created by Jira Service Desk.
Zadanie
Zadanie, które należy wykonać.
Pomoc IT
W sprawie ogólnych pytań i problemów IT. Utworzone przez aplikację Jira Service Desk.
Zgłoszenie Serwisowe
Utworzone przez aplikację Jira Service Desk.
Żądanie usługi z zatwierdzeniami
W sprawie żądań wymagających zatwierdzenia. Utworzone przez aplikację Jira Service Desk
Zgłoszenia podzadań
Podzadanie
Podzadanie zgłoszenia.

Poziomy priorytetów

Zgłoszenie zawiera poziom priorytetu, który wskazuje jego wagę. Aktualnie zdefiniowane priorytety przedstawiono poniżej. Dodatkowe poziomy priorytetów można dodać w sekcji administracji.

Highest
This problem will block progress.
High
Serious problem that could block progress.
Medium
Has the potential to affect progress.
Low
Minor problem or easily worked around.
Lowest
Trivial problem with little or no impact on progress.
Bloker
The problem will block progress.
Drobny
Trivial problem with little or no impact on progress.

Statusy

Kategorie statusów

Kategoria pomaga określić, na jakim etapie cyklu życia znajduje się zgłoszenie.
Zgłoszenie przechodzi z kategorii Do zrobienia do W toku, kiedy użytkownicy zaczynają je opracowywać. Następnie, gdy wszystkie operacje zostaną zakończone, zgłoszenie przechodzi do kategorii Gotowe.

Brak kategorii

Kategoria dla tego statusu nie została jeszcze określona

Do zrobienia

Oznacza wszystkie nowe elementy

Gotowe

Oznacza wszystkie elementy, w przypadku których praca została zakończona

W toku

Oznacza wszystkie elementy, w przypadku których praca nadal trwa

Statusy zgłoszeń

Każde zgłoszenie jest opatrzone statusem wskazującym etap rozwiązywania. W domyślnym przepływie pracy zgłoszenia najpierw są oznaczane jako Otwarte, a następnie jako W toku, Rozwiązane i Zamknięte. W innych przepływach pracy mogą występować inne przejścia między statusami.

Otwarty
Zgłoszenie jest otwarte i gotowe do obsługi przez osobę przypisaną.
W toku
To zgłoszenie jest teraz aktywnie rozwiązywane przez osobę do niego przepisaną.
Ponownie otwarty
To zgłoszenie już kiedyś rozwiązano, ale rozwiązanie zostało uznane za niepoprawne. Od teraz zgłoszenia są albo oznaczane jako przypisane lub rozwiązane.
Rozwiązane
Rozwiązanie zostało przyjęte i czeka na weryfikację przez osobę zgłaszającą. Od teraz zgłoszenia są albo oznaczane jako ponownie otwarte lub zamknięte.
Zamknięte
Zgłoszenie jest uznawane za ukończone, a rozwiązanie jest poprawne. Zamkniętych zgłoszeń nie można otworzyć ponownie.
Odrzucone
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
Oczekuje na obsługę
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
Oczekiwanie na klienta
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
Oczekujące
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
Rozwiązane
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
W toku
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
Anulowano
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
Przekazano
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
Zamknięty
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
Otwórz
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
Praca w toku
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
Otwarto ponownie
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
Wykonane
This was auto-generated by Jira Service Desk during workflow import
Do zrobienia
Gotowe
Oczekuje na zatwierdzenie
Automatycznie wygenerowane przez Jira Service Desk podczas importu przepływu pracy
Nowe MTE

Rozwiązania

Zgłoszenia można rozwiązywać na wiele sposobów, tylko jeden z nich umożliwia określenie statusu „Rozwiązany”. Zdefiniowane typy rozwiązań znajdują się poniżej. Dodatkowe opcje można dodać w sekcji administracji.

Gotowe
Ukończono pracę dotyczącą tego zgłoszenia.
Brak działań
Względem tego zgłoszenia nie będą podejmowane działania.
Duplikat
Zgłoszenie jest duplikatem istniejącego zgłoszenia.
Odrzucone
To zgłoszenie nie zostało zaakceptowane.
Znany błąd
Ten problem zawiera udokumentowaną przyczynę główną i obejście.
Awaria sprzętu
Błąd oprogramowania